Gratis fragt over 799 kr.
Køretøjsvalg efter KBA-nr.
DK
  Eller
  Eller valg af køretøj i henhold til kriterier:
  Professionelle bileksperter på telefonen Bestilling og rådgivning:

  Kfzteile24 GmbH's almindelige forretningsbetingelser for onlinehandel og telefonbestillinger

  Carpardoo er et handelsmærke, som er ejet af kfzteile24 GmbH.

  Download Forretningsbetingelser (PDF)

  1. Anvendelsesområde

  1.1. Disse almindelige forretningsbetingelser gælder for alle bestillinger fra kunder i onlineshoppen tilhørende kfzteile24 GmbH, Am Treptower Park 28-30, DE-12435 Berlin (i det følgende kaldet „kfzteile24“) samt for telefonbestillinger. Forretningsbetingelserne regulerer oprettelsen af aftalen mellem kfzteile24 og en kunde, afviklingen af indgåede aftaler og de gensidige rettigheder og forpligtelser.

  1.2. For forretningsforholdet mellem kfzteile24 og kunden gælder udelukkende nedenstående almindelige forretningsbetingelser i den version, der er gældende på tidspunktet for bestillingen. kfzteile24 anerkender ikke andre betingelser fra kundens side, medmindre kfzteile24 udtrykkeligt har anerkendt gyldigheden af sådanne betingelser.

  2. Udbyder og aftalepartner

  Udbyder af onlineshoppen og kundens aftalepartner er:

  kfzteile24 GmbH, Am Treptower Park 28-30, DE-12435

  E-mail:                     info@carpardoo.dk

  Register:                  Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 100363

  Direktion:                 Markus Winter (formand), Bernd Humke

  Bestyrelse:              Christian Bubenheim (formand)

  Momsnummer:        DE 814625732

  3. Aftaleindgåelse, aftalesprog og lagring af aftaleteksten

  3.1. Aftaleindgåelse ved bestillinger via vores onlineshop

  3.1.1. Præsentationen af varerne i vores onlineshop er ikke noget bindende tilbud til kunden, men er alene en onlinesalgsbrochure.

  3.1.2. Kundens afsendelse af bestillingen (onlinebestillingsformularen) er kundens bindende tilbud til kfzteile24 om indgåelse af en købsaftale vedrørende de varer, der er indeholdt i bestillingen, og på de betingelser, der fremgår af bestillingen.

  3.1.3. Efter modtagelsen af bestillingen sender kfzteile24 kunden en e-mail, der bekræfter kfzteile24's modtagelse af bestillingen og angiver de nærmere specifikationer i bestillingen (bestillings- og aftalebekræftelse). Med denne e-mail-bekræftelse træder købsaftalen i kraft.

  3.2. Aftaleindgåelse ved telefonbestillinger

  3.2.1. Også her gælder det: Præsentationen af varerne i vores onlineshop er ikke noget bindende tilbud til kunden, men er alene en onlinesalgsbrochure.

  3.2.2. Kundens telefonbestilling er kundens bindende tilbud til kfzteile24 om indgåelse af en købsaftale vedrørende de bestilte varer.

  3.2.3. Modtagelsen af bestillingen hos kfzteile24's telefonister, der alene fungerer som modtagere af bestillingen og ikke kan afgive nogen juridisk bindende erklæringer på vegne af kfzteile24, udgør ikke nogen bindende accept af kundens bestilling.

  3.2.4. Efter modtagelsen af bestillingen sender kfzteile24 kunden en e-mail, der bekræfter kfzteile24's modtagelse af bestillingen og angiver de nærmere specifikationer i bestillingen (bestillings- og aftalebekræftelse). Med denne e-mail-bekræftelse træder købsaftalen i kraft.

  3.3. Aftalesprog og lagring af aftaleteksten

  3.3.1. Aftalen kan indgås på dansk.

  3.3.2. En kundes aftaletekst (bestillingen) lagres af os. Denne lagrede aftaletekst er dog ikke tilgængelig for kunden. Køberen har dog mulighed for at arkivere aftaleteksten til sin bestilling i henhold til nedenstående regler.

  3.3.3. Kunden kan altid se disse almindelige forretningsbetingelser i onlineshoppen i den til enhver tid gældende version; forældede versioner vil ikke være tilgængelige der. Kunden kan desuden udskrive eller gemme dette dokument, f.eks. ved at benytte de normale funktioner i sit program til at se internetsider (=Browser: normalt „Filer“ -> „Udskriv “ eller „Gem som“).

  3.3.4. Kunden kan desuden arkivere oplysningerne fra sin bestilling: Ved en bestilling i onlineshoppen kan kunden ved hjælp af funktionerne i browseren udskrive eller gemme oplysningerne, der er sammenfattet på sidste side af bestillingsforløbet i onlineshoppen, eller kunden kan afvente modtagelsen af den bestillings- og aftalebekræftelse, som vi sender til kunden pr. e-mail efter afslutningen af bestillingen til den af kunden oplyste e-mailadresse. Denne e-mail indeholder igen oplysningerne fra køberens bestilling og disse almindelige forretningsbetingelser og kan udskrives eller gemmes med køberens e-mailprogram.

  4. Returnering af varer uden kommentarer inden udløb af fortrydelsesfristen

  Hvis du returnerer de(n) leverede vare(r) til os inden udløbet af fortrydelsesfristen (se nærmere oplysninger under Retningslinjer vedrørende fortrydelsesret) uden yderligere oplysninger, betragter vi returneringen som en fortrydelse af bestillingen. Hvis du ikke ønsker at fortryde bestillingen, men ønsker at gøre mangelsbeføjelser gældende eller gøre brug af din returret (se pkt. 5.), beder vi dig udtrykkeligt gøre opmærksom på dette ved returneringen.

  5. „100 dages returret“

  Ud over dine lovbestemte fortrydelsesret giver kfzteile24 dig en frivillig 100-dages returret på nedenstående betingelser, dvs. du kan blot returnere varen til os og få dine penge tilbage, hvis varen ikke svarer til forventningerne.

  5.1. Returretten gælder i princippet for alle varer, som du har købt hos kfzteile24, medmindre andet er fastsat i disse almindelige forretningsbetingelser.

  5.2. Følgende varer er ikke omfattet af returretten i pkt. 5.1: Fælge, dæk og komplette hjul.

  5.3. Returretten omfatter kun sådanne varer, som vi efter din returnering igen kan sælge som en ny vare, dvs. varen skal være i ubrugt og ubeskadiget stand. Varen skal desuden være komplet, og især skal eventuel originalemballage, brugsanvisning, medfølgende montagetilbehør etc. tilbageleveres i ubeskadiget og fuldstændig stand.

  5.4. Returneringen af varen fra et sted i Danmark er uden omkostninger for dig og sker for vores risiko, hvis du benytter dig af vores returservice. Du bedes benytte følgende telefonnummer +45 32 74 19 90 eller også gerne e-mailadressen info@carpardoo.dk. Du har også mulighed for selv at returnere varen til os ved at benytte et transportfirma efter eget valg. I så fald betaler du returneringsomkostningerne og bærer selv risikoen for varen, hvis varen bliver beskadiget under returneringen. En returnering fra udlandet sker altid for din regning og risiko.

  5.5. Returretten gælder i 100 dage („returfrist“), begyndende fra den dag, hvor du tog den pågældende vare i besiddelse. Returfristen er overholdt, hvis du indenfor denne frist træffer aftale med vores returservice om returnering af varen eller indenfor fristen sender varen tilbage til os (rettidig afsendelse er tilstrækkelig) med angivelse af grunden „100 dages returret“.

  5.6. Hvis den rettidigt returnerede vare overholder bestemmelserne i pkt. 5.1. og 5.3., refunderer vi straks efter modtagelsen af varen hos os den betalte købspris for varen; så vidt muligt benytter vi her det samme betalingsmiddel, som du anvendte ved din betaling til os. Såfremt du ved betalingen (også) har benyttet en voucher, modtager du ingen godtgørelse for det beløb, du har betalt med voucheren. I givet fald vil du i stedet modtage en ny voucher med samme betingelser som den anvendte voucher, såfremt den anvendte voucher på tidspunktet for benyttelsen af returretten endnu ikke var udløbet.

  5.7. Din lovbestemte fortrydelsesret berøres ikke af ovennævnte returret.

  6. Priser, forsendelsesomkostninger og betalingsbetingelser

  6.1. Alle de angivne priser i vores onlineshop er inklusive den ved lov fastsatte moms. Alle priser er fra lageret inklusive emballage og eksklusive samtlige påløbne forsendelsesomkostninger og evt. efterkravsgebyrer.

  6.2. Forsendelsesomkostninger: En oversigt over de i de enkelte tilfælde påløbne forsendelsesomkostninger finder du her. Ved bestilling via vores onlineshop eller ved telefonbestilling påløber der ingen håndteringsomkostninger ved selvafhentning.

  6.3. Ved en bestilling fra Schweiz eller andre lande, der opkræver importtold, bedes du være opmærksom på, at kfzteile24 ikke har nogen indflydelse på størrelsen af toldgebyrerne eller de skatter, der skal betales i landet. I så fald bedes du indhente oplysninger om de omkostninger, der påløber dig ved en bestilling, og som først opkræves ved importen af varen i landet. Disse gebyrer opkræves IKKE af kfzteile24 og er heller IKKE indeholdt i forsendelsesgebyrerne.

  6.4. Kunden kan vælge mellem følgende betalingsmåder: PayPal, dankort, mobilePay eller kreditkort.

  7. Levering

  7.1. Levering sker ved forsendelse fra lageret til den af kunden oplyste leveringsadresse eller efter aftale med kunden, som afhentning i vores butikker (selvafhentning). Levering foretages ikke til Grønland og Færøerne.

  7.1.1. Ved selvafhentning får kunden en særskilt meddelelse pr. e-mail om, at den bestilte vare ligger klar til afhentning. Hvis varen ikke afhentes indenfor en uge efter modtagelsen af meddelelsen om, at varen ligger klar til afhentning, er kfzteile24 berettiget til pr. e-mail at give kunden en passende frist til afhentning af varen. Afhenter kunden ikke varen indenfor denne frist, er kfzteile24 berettiget til at annullere aftalen. Hvis kfzteile24 gør brug af denne ret til at annullere aftalen, skal kfzteile24 straks meddele kunden dette pr. e-mail eller skriftligt. Allerede lagte betalinger fra kundens side vil ligeledes omgående blive tilbagebetalt.

  7.1.2. Ved forsendelse af varen til kunden gælder nedenstående punkter 7.2. og 7.3.

  7.2. Hvis kfzteile24 godkender kundens bestilling, vil leveringen af varen blive iværksat straks efter modtagelsen af bestillingen.

  7.3. Levering ved forudbetaling: Ved bestillinger mod forudbetaling sker leveringen først, når kfzteile24 har modtaget det fulde beløb. I tilfælde af bestillinger mod forudbetaling foretager kfzteile24 ingen reservering af de bestilte varer for kunden, før betalingen er modtaget. Skulle der i denne forbindelse opstå forsinkelser i leveringen, f.eks. fordi den bestilte vare i mellemtiden er udsolgt og skal bestilles på ny, vil kfzteile24 omgående informere kunden herom.

  7.4. Hvis kfzteile24 uden egen skyld er ude af stand til at levere den bestilte vare, fordi kfzteile24's leverandør ikke overholder sine kontraktlige forpligtelser, er kfzteile24 berettiget til at annullere aftalen med kunden. Denne ret til at annullere aftalen gælder dog kun, hvis kfzteile24 har indgået en modsvarende dækningshandel med den pågældende leverandør (bindende, rettidig og tilstrækkelig bestilling af varen), og kfzteile24 ikke på anden måde er ansvarlig for den manglende levering af varen. I tilfælde af en sådan annullering vil kunden omgående blive informeret om, at det bestilte produkt ikke er tilgængeligt. Kundens allerede lagte betalinger vil omgående blive refunderet.

  7.5. Hvis kfzteile24 forhindres i at opfylde en leveringsforpligtelse ved indtræden af uforudsete begivenheder, som vedrører kfzteile24 eller dennes leverandører, og kfzteile24 selv ikke ved udvisning af en efter omstændighederne rimelig omhu ikke har kunnet forhindre sådanne begivenheder, som f.eks. force majeure, krig, naturkatastrofer, så forlænges leveringsfristen med varigheden af forhindringen plus en rimelig indkøringsperiode. Kfzteile24 vil straks underrette kunden, hvis der indtræder sådanne begivenheder. Kundens ufravigelige lovmæssige krav berøres ikke heraf.

  8. Transportskader

  8.1. Såfremt leveringen sker til den af kunden meddelte leveringsadresse, benytter kfzteile24 hertil en transportvirksomhed (f.eks. dpd, DHL eller GO!). Iflg. loven bærer kfzteile24 risikoen, hvis varen bliver ødelagt eller beskadiget under transporten, for så vidt kunden ikke nægter modtagelsen af varen.

  8.2. For at kfzteile24 kan gøre eventuelle krav gældende overfor transportvirksomheden på grund af transportskader, skal udvendigt synlige transportskader påvises overfor pakkebuddet ved leveringen af bestillingen. Udvendigt ikke-synlige transportskader skal vi kunne dokumentere overfor transportvirksomheden senest 7 dage efter transportvirksomhedens levering af varen hos kunden, da det ellers til skade for kfzteile24 formodes, at bestillingen blev leveret uden transportskader. Kfzteile24 har derfor i denne forbindelse brug for din hjælp.

  8.2.1. Udvendigt synlige transportskader: I princippet er du ikke forpligtet til at åbne pakken ved leveringen og undersøge indholdet for transportskader. Hvis en transportskade dog er rimelig sandsynlig, f.eks. fordi pakken udvendigt er stærkt beskadiget, trykket sammen, flået op, eller fordi indholdet af skrøbelige varer klirrer ved „rysteprøven“, skal du åbne pakken i overværelse af pakkebuddet og kontrollere, om indholdet er beskadiget. Ovenstående begrænser sig dog kun til kontrol af varen for umiddelbart synlige transportskader, f.eks. om varen er ødelagt eller deformeret, eller om varer med kasser klirrer, når man ryster dem. Hvis der konstateres en transportskade ved denne kontrol, skal skaden påvises for pakkebuddet og bekræftes af pakkebuddet. Pakkebuddet er forpligtet til dette. Du bedes derefter – så vidt muligt – lade varen blive liggende i originalemballagen og undlade at bruge den. Vi beder dig informere os omgående om skaden pr. telefon på +45 32 74 19 90 eller pr. e-mail til info@carpardoo.dk, så vi kan tage os af det videre forløb.

  8.2.2. Udvendigt ikke-synlige transportskader: For at vi kan værne om vores rettigheder overfor transportvirksomheden, beder vi dig pakke den leverede vare ud senest 4 dage efter leveringen. Hvis du ved udpakningen konstaterer, at den leverede vare er beskadiget, bedes du – så vidt muligt – lade varen blive liggende i originalemballagen og undlade at bruge den. Vi beder dig informere os omgående om skaden pr. telefon på +45 (0)80 83 0499 eller pr. e-mail til info@carpardoo.dk, så vi kan tage os af det videre forløb.

  8.2.3. Dine mangelsbeføjelser vedrørende eventuelle transportskader berøres selvfølgelig ikke af ovenstående bestemmelser.

  9. Ejendomsforbehold

  9.1. Den leverede vare forbliver kfzteile24's ejendom, indtil den fuldstændige betaling er modtaget.

  9.2. For erhvervsdrivende gælder desuden: Vi forbeholder os ejendomsretten til varen, indtil der er sket fuld afvikling af alle krav ifølge et løbende forretningsforhold. Du må videresælge forbeholdsvaren i den almindelige drift af din virksomhed. Samtlige fordringer, der måtte opstå som følge af dette videresalg, overdrager du på forhånd til os - uafhængigt af en forbindelse eller sammenblanding af forbeholdsvaren med en ny vare - med et beløb svarende til fakturabeløbet, og vi accepterer denne overdragelse. Du er bemyndiget til at inddrive fordringerne, men vi må dog også selv inddrive fordringer, såfremt du ikke overholder dine betalingsforpligtelser.

  10. Ansvar for mangler

  10.1. Der tilkommer kunden de lovbestemte mangelsbeføjelser (under forbehold af bestemmelsen for erhvervsdrivende i pkt. 10.3.).

  10.2. Der ydes ingen garanti for skader, der er opstået som følge af misbrug eller uegnet anvendelse, fejlagtig idriftsættelse eller montering, naturlig slitage, uagtsom eller fejlagtig anvendelse, manglende overholdelse af vedligeholdelses- eller brugsanvisning samt usagkyndige reparationsarbejder eller ændringer foretaget af kunden eller tredjemand.

  10.3. Ansvar for mangler for erhvervsdrivende: Hvis kunden er erhvervsdrivende i henhold til § 14 BGB, gælder desuden følgende for kundens mangelsbeføjelser (erhvervsdrivende er en fysisk eller juridisk person eller et personselskab med retsevne, som ved afgivelsen af bestillingen handler under udøvelse af din erhvervsmæssige aktivitet eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed):

  10.3.1. Hvis kfzteile24 på grund af en mangel skal påtage sig ansvaret gennem efterfølgende opfyldelse, så kan kfzteile24 vælge, om den efterfølgende opfyldelse skal ske ved afhjælpning eller omlevering af en mangelfri vare.

  10.3.2. Åbenlyse mangler skal straks og senest inden 14 kalenderdage efter levering af varen meddeles til kfzteile24 i tekstform (f.eks. e-mail, fax), skjulte mangler skal ligeledes meddeles straks og senest inden 14 kalenderdage efter, at de er blevet bekendt med manglen, i tekstform (f.eks. e-mail, fax). Indgives reklamationen over manglerne ikke rettidigt, er kundens mangelsbeføjelser udelukket på grund af den ikke rettidigt anmeldte mangel. Dette gælder dog ikke, hvis kfzteile24 svigagtigt har hemmeligholdt manglen og/eller påtaget sig en tilsvarende garanti.

  10.3.3. Kundens mangelsbeføjelser forældes inden for et år efter levering af den købte vare til kunden, medmindre kfzteile24 er ansvarlig for manglen.

  10.4. Oplysninger om eventuelt gældende yderligere garantier og deres nøjagtige betingelser finder du henholdsvis på produktet og på særlige informationssider i shoppen.

  11. Ansvar

  11.1. Monteringen af de produkter, som kfzteile24 forhandler, skal foretages på en fagligt forsvarlig måde, helst på et specialværksted. Kfzteile24 gør udtrykkeligt opmærksom på, at indbygningen og monteringen af de købte varer kan medføre, at standardtypegodkendelsen eller tilladelsen til det ombyggede motorkøretøj bortfalder. Det er udelukkende kundens eget ansvar i givet fald straks at søge om en typegodkendelse, tilladelse eller anden godkendelse. Uden en typegodkendelse eller tilladelse i henhold til den danske lov om godkendelse og syn af køretøjer (Synsbekendtgørelsen) må motorkøretøjer ikke føres og anvendes i anvendelsesområdet for Synsbekendtgørelsen.

  11.2. I henhold til lovgivningen hæfter kfzteile24 for aftalepartnerens skader, der er forårsaget ved grov uagtsom eller forsætlig adfærd af kfzteile24 eller dennes medhjælpere samt for personskader og skader i henhold til loven om produktansvar.

  11.3. I øvrigt er kfzteile24's ansvar for erstatningskrav - uanset på hvilket retligt grundlag - begrænset i henhold til nedenstående bestemmelser, i det omfang andet ikke fremgår af en garanti, som kfzteile24 har påtaget sig:

  11.3.1. Ved erstatningskrav – undtagen i tilfælde af skade på liv, legeme eller helbred – er ansvaret begrænset til skader, som er forvoldt ved grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd. Ansvar for indirekte og uforudsigelige skader såsom produktionstab og tab for mislykket ibrugtagning eller tabt fortjeneste er udelukket.

  11.3.2. For erhvervsdrivende gælder desuden: For skader forårsaget af simpel uagtsomhed hæfter kfzteile24 – undtagen i tilfælde af skade på liv, legeme eller helbred – kun begrænset til den typiske, forudsigelige skade, dog maks. 5 % af den samlede pris, der er aftalt i den pågældende aftale. Bestemmelserne i ovenstående punkter finder tilsvarende anvendelse på begrænsning af erstatningspligten for forgæves afholdte udgifter (§ 284 BGB).

  11.4. Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder også til fordel for stedfortrædende agenter der handler på kfzteile24's vegne.

  12. Kundens undersøgelsespligt

  På trods af al omhu, som kfzteile24 udviser ved modtagelsen og behandlingen af bestillinger og leveringen til kunderne, kan der i enkelte tilfælde forekomme fejlleveringer. Før monteringen af en købt vare, eller før denne tilpasses eller ændres (f.eks. lakeres), skal kunden derfor - så vidt muligt – sammenligne den købte vare med det originale produkt, der skal udskiftes med den nye vare. Ved mange dele, f.eks. ved kofangere, kan det være nødvendigt først at afmontere den del, der skal erstattes, for at kontrollere, om de eksisterende borehuller passer; ved karosseridele skal det ligeledes kontrolleres, om disse passer uden en ofte nødvendig tilpasning. Hvis der ikke skal udskiftes et originalt produkt, skal kunden foretage en visuel kontrol for at sikre, at den købte vare passer til den påtænkte anvendelse.

  Hvis den leverede købsvare afviger tydeligt i mål, form eller materiale fra originalen eller ikke synes at passe, skal kunden kontakte kfzteile24 med henblik på yderligere afklaring, inden han foretager montering, tilpasning eller ændring af den købte vare. Kundens mangelsbeføjelser berøres ikke af ovenstående bestemmelser.

  13. Lovvalg og værneting

  13.1. Tysk lov finder anvendelse, med udelukkelse af FN's konvention om aftaler om internationale køb (CISG), også når kunden har sin bopæl eller virksomhedsdomicil i udlandet. Overfor forbrugere gælder dette lovvalg kun, såfremt forbrugerne ikke herved mister den beskyttelse, de har i medfør af de obligatoriske bestemmelser, dvs. bestemmelser der ikke kan fraviges ved aftale, i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted. En kunde er forbruger, når den omhandlede retshandel (f.eks. bestilling af varen/varerne i indkøbskurven) er indgået med et formål, der i overvejende grad hverken kan henføres til kundens erhvervsmæssige aktivitet eller dennes selvstændige erhvervsmæssige virksomhed.

  13.2. Eksklusivt værneting for samtlige nuværende og fremtidige krav som følge af forretningsforbindelsen med forretningsfolk, offentligretlige juridiske personer eller et særligt offentligretligt forvaltningssubjekt er kfzteile24's hjemsted. Det samme værneting er gældende, hvis kunden ikke har noget almindeligt værneting i indlandet, efter indgåelsen af aftalen flytter sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted ud af indlandet, eller hvis kundens bopæl eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt på tidspunktet for sagsanlægget.

  Dette værneting er dog ikke gældende, såfremt kunden er forbruger og har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted i et medlemsland i Den Europæiske Union. I dette tilfælde skal sagen anlægges ved den kompetente domstol i bopælslandet.

  14.      Deltagelse i alternativ tvistbilæggelse og oplysninger om onlinetvistbilæggelse

  14.1. Europa-Kommissionen leverer en platform til online tvistbilæggelse (OS), som du kan finde her https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

  14.2. kfzteile24 er klar til at deltage i en udenretslig voldgiftsprocedure, hvis det kontraktmæssige forhold til en forbruger resulterer i en meningsforskel til en værdi af over DKK 7.000,00. Federal Arbitration Board, Center for Arbitration e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, https://www.verbraucher-schlichter.de/ er ansvarlig.