Impulsgiver

Køb en impulsgiver til en favorabel pris

For en effektiv forbrænding med få skadelige stoffer spiller både tændingstidspunktet og indsprøjtningsmomentet en afgørende rolle. For at få timingen til at passe er det nødvendigt med følere, som registrerer og videregiver såvel omdrejningstal som placeringen af den pågældende motors krumtapaksel eller knastaksel. Induktive følere eller hallgivere udfører normalt denne opgave.

Denne impulsgivers signal tolkes af en tilsvarende styringsenhed, som i sidste ende afbryder tændingsspolens/-ernes primære kredsløb. Som følge heraf kan den transformerede højspænding tilføres tændrøret på det ønskede tændingstidspunkt, og brændstof-luft-blandingen kan antændes.


Registrering af omdrejningstal

Afhængigt af motorkonceptet kan omdrejningstal registreres af forskellige følere forskellige steder. F.eks. er en induktiv giver på krumtapakslen tænkelig, som består af en fast kobbervikling omkring en magnet, hvori en vekslende spænding induceres af et roterende impulshjul.

Det ferromagnetiske impulshjul er fastmonteret på krumtapakslen, og dens tænder frembringer en magnetisk flowændring i føderspolen. Via frekvensen af den deraf resulterende vekselstrøm bestemmes motorens hastighed. Ved hjælp af et referencepunkt, f.eks. et hul i impulshjulets tandkrans, kan krumtapakslens position også registreres.


Hallgiver

Ud over induktive omdrejningsfølere spiller hallgivere en vigtig rolle inden for moderne motorstyring. De anvendes f.eks. i fordeleren eller på knastakslen. Selvfølgelig kan de også bruges på krumtapakslen. Sammenlignet med induktive følere har de den fordel, at signalspændingen er uafhængig af hastigheden, hvilket betyder, at det er muligt at foretage pålidelige målinger selv ved lave hastigheder.

Kernen i sådanne hallgivere er den såkaldte hallgenerator, som består af et halvlederlag, hvorigennem der strømmer fødestrøm. Hvis en magnet bevæger sig vinkelret i forhold til halvlederlaget, bliver elektronerne tvunget til den ene side af halvlederen, og der genereres hallspænding i hallgeneratoren.

Hallspændingens hastigheden afhænger af magnetfeltets styrke. De forskellige følere på de forskellige steder kan naturligvis også kombineres for at give det mest præcise billede af stempelpositionen.


Køb en impulsgiver hos Carpardoo

Motorstyringen kræver en stor mængde data, hvoraf nogle også registreres overfladisk for at fastlægge tidspunkt for tænding og indsprøjtning optimalt. De dertil nødvendige følere eller impulsgivere kan købes online hos Carpardoo. Afhængigt af deres placering lader de sig udskifte mere eller mindre godt.

Hos os har du mulighed for at vælge mellem hallgivere og induktive givere fra kendte mærkevareproducenter som Bosch, febi bilstein, Hella og Blue Print eller særligt fordelagtige alternativer, som Carpardoo udbyder i sin Prisbasker kategori. Naturligvis opfylder disse impulsgivere også alle krav.

Når du foretager et køb, skal du sørge for, at føleren også passer til din bil. For en sikkerheds skyld tilbyder vi 100 dages returpolitik. Efter din bestilling bliver varerne normalt pakket og afsendt inden for 24 timer. Dette er muligt takket være en optimeret logistikafdeling med et stort varelager.

Vi benytter cookies, for at vores websteder kan fungere pålideligt og sikkert samt vise dig relevant indhold. Med henblik på at det skal fungere, indsamler vi data om vores brugere, og hvordan de bruger vores tilbud og på hvilke enheder.

Når du trykker på "OK", er du indforstået med dette – og giver os tilladelse til at videregive disse data til tredjepart, for eksempel til vores marketingpartner. Dette omfatter om nødvendigt behandling af dine data i USA. Du har til enhver tid mulighed for at tilpasse dine indstillinger individuelt. Du finder flere oplysninger om brugen af cookies i vores databeskyttelsespolitik.