Gratis forsendelse ved en ordreværdi fra 949 DKK
Køretøjsvalg efter KBA-nr.
DK
  Eller
  Eller valg af køretøj i henhold til kriterier:
  Professionelle bileksperter på telefonen Bestilling og rådgivning:

  Lydpotte

  Køb en førsteklasses lydpotte hos Carpardoo

  Bilens udstødningssystem består sædvanligvis af udstødningsmanifolden, katalysatoren, dertilhørende lambdasonder, udstødningsrør, lydpotte og bagpotte. Alle dele kan du købe billigt i vores butik online. Som specialist i handel med biltilbehør og reservedele til personbiler lægger Carpardoo – ligesom sine kunder – vægt på kvaliteten og samarbejder derfor med kendte mærkevareproducenter som Walker og Bosal. Herudover opfylder de billigere alternativer i kategorien Prisbasker også alle krav og kontrolleres regelmæssigt af os. Endvidere tilbyder vi 100 dages returret. Dermed kan du købe lydpotter sikkert og komfortabelt hjemmefra uden risiko. Takket være et stort centrallager, afsendes lydpotter normalt inden for 24 timer efter bestillingen. Den hurtige levering glæder ikke kun privatkunder, men også bilværksteder, vejhjælpstjenester og benzinstationer. Hvis du har spørgsmål, hjælper vi dig gerne fra mandag til fredag 8-16.30.


  Hvorfor har man brug for lydpotter til bilen?

  Udstødningsgasser, der siver ud af forbrændingskammeret, når ventilerne åbnes, sættes under tryk og fuser ud med et højt brag uden lydpotte. Lydniveauet målt i decibel er ca. 100 dB (A) og dermed kun lidt under den menneskelige smertetærskel på 120 dB (A). Da vedvarende støj under smerteniveauet også viser sig at gøre folk syge, har den lovgivende myndighed vedtaget grænseværdier. For biler er det for tiden 74 dB (A) og 75 dB (A) for dieselmotorer med direkte indsprøjtning. For at reducere udstødningsgassens støjniveau anvendes lydpotter, der betegnes som forpotte, mellempotte eller bagpotte afhængigt af deres placering i udstødningssystemet. Da lydpotter forhaler udstødningsflowet og skaber et modtryk, kan de påvirke motorens ydeevne negativt. Af denne grund lægger man i forbindelse med udviklingen af lydpotter ikke kun vægt på maksimal støjreducering. Der er endvidere også målet at bevare et så lavt som muligt strømforbrug. Lydpotter optimeres desuden også i forbindelsen med lydudfærdigelsen af bilen. Hvordan fungerer lydpotter? Når du køber en lydpotte, ser du normalt kun et rør med en hvælvet midterdel. I denne midterdel mindskes vibrationerne og dermed lydstyrken ved hjælp af forskellige metoder. Dertil bruger man bl.a. akslernes egenskaber til at overlappe og udradere hinanden. Interferensbegrebet er tæt forbundet med refleksionslydpottens virkemåde. Derimod overfører absorberingslydpotten lydenergien til et porøst materiale, hvor den "sluges" eller omdannes til varme ved hjælp af friktion. Begge principper kan også kombineres med henblik på at dække det ønskede frekvensspektrum.


  Refleksion

  Lydbølgerne blokeres af forhindringer og kastes tilbage. På grund af svingningerne overlapper lydbølgerne hinanden, og der opstår interferens. Målet er logisk set den gensidige udryddelse af bølgeamplituderne og ikke gensidig forstærkning.


  Resonans

  En lydpotte er et vibrationsdygtigt system og kan begynde at vibrere på grund af indgående lydbølger. De nu vibrerende komponenter skal generere modstående lydbølger, så amplituderne også udslettes.


  Interferens

  Den ønskede interferenseffekt kan også genereres ved at omlede en del af udstødningsstrømmen. Via omvejen forskydes lydbølgen i forhold til den oprindelige strøm. Hvis begge bølger mødes igen i enden af lydpotten, kan de gensidigt mindske hinanden.


  Absorbering

  Absorberingsprincippet fungerer helt anderledes. Et porøst materiale absorberer lydenergien, men forårsager ikke i sig selv vibrationer. I stedet skabes varme gennem friktion, og lydenergien aftager med den pågældende mængde. Der anvendes f.eks. stenuld eller glasfibre.

  Afhængig af lydpottetype kombineres absorberingslydpotten og refleksionslydpotten enten med en dæmper eller optræder som særskilte lydpotter. På samme måde som alle andre dele af udstødningssystemet skal også lydpotter være helt tætte, således at der ikke kan komme udstødningsgasser ind i kabinen, og den ønskede effekt også opnås.